[Web Creator] [LMSOFT]
Moment
1
2
3
4
5
1 a KONTAKT-
Hälsning
Avvisar kontakt-
morrning och/eller bitförsök
Undviker kontakt-
skyggar eller drar sig undan
Lyssa
Accepterar kontakt-helt oenagerad men drar sig inte undan Annie
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt, Balanserad Lipton Ozzy Linus Valle
 
Intensivt kontakt beteende mot testledaren. Kan hoppa o. gnälla
1 b
KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Lyssa
Följer med motvilligt.Strävar mot fö. eller stretar åt andra hållet
Följer med hela sträckan. Neutral Annie Ozzy Linus Valle
Följer med villigt.
Engagerar sig.
Lipton
 
Följer med villigt. Visar intensivt int. mot testled. Hoppar och gnäller
1c
KONTAKT
Hantering
Avvisar, morrar / och eller bitförsök Lyssa Annie
Undviker, drar sig undan, tar ev, kontakt med förar. Valle
Accepterar/ är neutral
Lipton Ozzy
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Linus
Accepterar. Svarar med intensivt kontaktbeteende.
2a LEK 1
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker- startar långsamt men blir aktiv. Lyssa Linus
Leker aktivt, startar snabbt.Annie Lipton Ozzy Valle
 
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 
2b LEK 1
Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Lipton Ozzy Linus Valle
 
Griper direkt med hela munnen. Lyssa
Griper direkt, hugger föremålen. Annie
2 c LEK 1
Dragkamp
Biter ej.
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Linus
Biter- drar emot , släpper, tar om. Lyssa Annie Lipton Ozzy Valle
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testled. släpper
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testled. släpper
 
3 a JAKT
Förföljande
*Två ggr
Startar ej. Lyssa Ozzy(1a) Linus Valle
 
Startar men avbryter
 
Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer. Ozzy(2a)
Startar med hög fart, målinriktad bromasr in vid bytet Annie Lipton
Startar dirket med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3 b JAKT
Gripande
*Två ggr
Nonchalerar bytet/ springer ej fram Lyssa Ozzy(1a) Linus Valle
 
Griper ej, nosar på föremålet. Annie(1a)
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Ozzy(2a)
Griper direkt, släpper. Annie(2a) Lipton
Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek.
4 AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn- står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka akt. -höjningar
 
Är uppmärksam men något orolig. vandrar runt och nosar Lipton Ozzy Linus Valle
Är orolig, växlar snabbt aktivitet. Lyssa Annie
5 a
AVST.LEK
Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma Valle
Intresserad, följer fog. utan avbrott. Lyssa Annie Lipton Ozzy Linus
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
 
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5 b
AVST.LEK
Hot/aggr
Inga skall eller morrningar Annie Lipton Ozzy Linus Valle
Enstaka skall och /eller morrningar under mom. 1 del. 
Enstaka skall och /eller morrningar under mom 1 och 2 del.
 
Visar hot - beteenden, skall eller morrn under mom. 1 del. Lyssa
Visar hotbet, skall eller morrningar under mom 1 och 2 del.
5 c
ASVT.LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad Lyssa Linus Valle
Går fram när fig. pratar och bollar med förem.
 
Går fram när fig. ger sig tillkänna- pratar med hunden
Går fram till fig. med låg kropps- ställn. och /eller tidsfördröjn.
Går fram direkt till fig. utan hjälp. Annie Lipton Ozzy
5 d
AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Lyssa Linus Valle
Leker ej men visar intresse
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Annie Lipton Ozzy
 
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5 e AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse  Lyssa Linus Valle
Blir aktiv men avbryter
Är aktiv med. fig när denne är aktiv Annie Lipton Ozzy
Är aktiv med fig. Intresse även mot passiv fig.
 
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek.
6 a
ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Ozzy Valle
Hukar sig och stannar.
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Lyssa Annie Lipton Linus
 
Flyr högst 5 meter
Flyr mer än 5 meter
6 b
ÖVERRASKN
Hot/ aggr
Visar inga hotbeteenden
Visar enstaka hotbeteenden  Lipton Ozzy Valle
Visar flera hotbeteenden under längre tid Lyssa Annie Linus
 
Visar flera hotbeteenden och någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6 c
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när fö. lägger ner overallen/ går inte fram.
Går fram när fö. sitter på huk och talar till overallen- lockar på hunden  Linus
Går fram till overallen när fö. står bredvid. Ozzy
 
Går fram till overallen när fö. gått halva avståndet. Lyssa Annie Lipton
Går fram till overallen utan hjälp  Valle
6 d
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver
Lyssa Annie Lipton

 
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna Ozzy Linus Valle
Båge alt. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf. Essie
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6 e
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Lipton Ozzy Linus
 
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.  Lyssa Annie Valle
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
Biter i / lek mot overallen. Intr. minskar efter hand.
Biter i/ leker med overallen vid två eller fler passager.
7 a
LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar, kort stopp Lipton
Hukar sig och stannar Annie Linus
 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken  Lyssa Ozzy Valle
Flyr högst 5 meter.
Flyr mer än fem meter
7 b
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram
Går fram när fö. sitter på huk och talar till skramlet- lockar på hunden Ozzy
Går fram till skramlet när fö. står bredvid. Linus
Går fram till skramlet när fö gått halva sträckan.  Annie
Går fram till skramlet utan hjälp. Lyssa Lipton Valle
 
7 c
LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Inga tempo-
förändringar eller undanmanöver
Annie Lipton Ozzy Linus Valle
 
Liten båge eller liten tempoväxl. el. tittar bort vid någon av passagerna Lyssa
Båge alt. tempoväxl. vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
Båge el. tempoväxl. vid minst två pass. utan minskad intensitet mellan tillf.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7 d
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Lyssa Annie Ozzy Linus Valle
 
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällaan vid ett tillfälle. Lipton
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
Biter i / lek mot ljudkällan. Intr. minskar efter hand.
Biter i/ leker med ljudkällan vid två eller fler passager.
8 a
SPÖKEN
Hot/aggr
Visar inga hotbeteenden.
Visar enstaka hotbeteenden 
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Lyssa Lipton Linus Valle
 
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Annie Ozzy
Visar hotbeteenden och flera attacker.
8 b
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse /skärmar av sig.
Tittar till mot spökena då och då.
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. Annie   Valle
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  Lyssa Lipton Ozzy Linus
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet.
 
8 c
SPÖKEN
rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el. bredvid fö.
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Någon avståndsreglering Annie Ozzy
Uppeh. sig i huvudsak framf. el. bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Lipton Linus
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publ. el lämna platsen. Lyssa Valle
 
8 d
SPÖKEN
nyfikenhet
Går fram när fö. tagit av figs. förkläd. Lyssa
Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden
Går fram till spöket när fö. står bredvid 
Går fram till spöket när fö. gått halva avståndet. Lipton Ozzy Linus
Går fram till spöket utan hjälp. Annie Valle
8 e
SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök Lyssa
Accepterar kontakt- helt oengagerad men drar sig inte undan
Besvarar kontakt när fig. bjuder.
Tar kontakt själv. Balanserad Annie Ozzy Linus
 
Intensivt kontaktbeteende. Kan hoppa och gnälla. Lipton Valle
9 a LEK 2
Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse Linus
Leker- startar långsamt men blir aktiv Lyssa
Leker aktivt- startar snabbt Annie  Lipton Ozzy Valle
Leker mycket aktivt- startar mycket snabbt.
 
9 b LEK 2
Gripande
Griper ej Linus
Griper ej direkt, nosar först på förem.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet Lipton Valle
 
Griper direkt med hela munnen Lyssa Annie Ozzy
Griper direkt, hugger föremålet
10 SKOTT
Visar ingen berördhet: Snabb kontroll och sedan helt oberörd Annie Ozzy Valle
Kontr. som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar aktivitet
 
Avtagande reakt. på skotten/ riktar intr.mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet Linus
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet
Kvarstående oro efter flera skott.
Avbryter efter tydliga flykttendenser/ avstår skott
Lyssa(skottfast i vardagen) Lipton(ägaren avstår)